ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าปเสนทิโกศล"

 
== ประกอบพิธีบูชายัญ ==
ครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงประกอบพิธี[[บูชายัญ]]ยิ่งใหญ่ มีการตระเตรียมฆ่าสัตว์อย่างละ ๗๐๐700 ตัว เพราะสุบินได้ยินเสียงประหลาด บังเอิญว่า[[พระนางมัลลิกา]] พระมเหสีทรงทัดทาน การฆ่าสัตว์ครั้งมโหฬารจึงไม่เกิดขึ้นและเป็นผู้ชักจูงพระองค์เข้าสู่[[พระพุทธศาสนา]] <ref>ธรรมมะไทย เรื่อง [http://www.dhammathai.org/sawok/sawok05.php พระเจ้าปเสนทิโกศล]</ref>
 
== เป็นผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนา ==
ผู้ใช้นิรนาม