ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บาศกนิยม"

เพิ่มขึ้น 7 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. '''โลกศิลปะศตวรรษที่ 20''' (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545).
*สมยศ ยังตาล. '''ประติมากรรมสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาประติมากรรมรูปทรงคนศิลปะคิวบิสม์ของอเล็กซานเดอร์ อาร์คิเปงโก และจากส์ ลิปซิทซ์ ช่วง ค.ศ. 1909-1930 = Creative sculpture : a case study of Cubist figure sculpture : Alexander Archipenko and Jaques Liphit''' วิทยานิพนธ์ ((ศป.ม (ทัศนศิลป์)) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
*Lynn Gamwell. '''Cubist criticism''' (Ann Arbor, Mich. : UMI Research Press, c1980).
 
{{รายการอ้างอิง}}
83

การแก้ไข