ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{col-end}}
 
== โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ==
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง(ท.รอ.1)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม(ท.รอ.2)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
40

การแก้ไข