ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทพระเทพบิดร"

{{พระบรมมหาราชวัง}}
ไม่มีความย่อการแก้ไข
({{พระบรมมหาราชวัง}})
ในปี [[พ.ศ. 2446|พ.ศ. ๒๔๔๖]]ได้มีการซ่อมแซมแล้วให้เปลี่ยนนามเป็น '''ปราสาทพระเทพบิดร''' [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมรูป[[ราชวงศ์จักรี|พระบูรพกษัตริย์]] แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]]ทั้ง ๕ องค์มาไว้ ทั้งมีพระบรมราชโองการให้มีการถวายบังคมพระบรมรูป เป็นประจำทุกปีในวันที่ ๖ เมษายน ซึ่งทรงกำหนดให้เป็น[[วันจักรี]] ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2461|พ.ศ. ๒๔๖๑]] เป็นต้นมา ปัจจุบันเพิ่มถึงรัชกาลที่ ๘ แล้ว
 
[[ภาพ:Bangkok Wat-Phra-Kaeo Kinnari.jpg|thumb|270px|กินนร (ซ้าย) และ กินรีอัปสรสีห์ (ขวา)]]
บนฐานไพทีด้านหน้า และรอบๆ ปราสาทพระเทพบิดรจะมีรูปหล่อโลหะเป็นรูป[[สัตว์หิมพานต์]] ซึ่งหล่อในสมัยรัชกาลที่ ๕ สร้างเป็นคู่ ตัวผู้ตัวเมีย รวม ๗ คู่ ดังนี้
 
๑. #'''[[อสูรวายุภักษ์]]''' ท่อนบนเป็นยักษ์สวม[[มงกุฎ]] ท่อนล่างเป็นนก สองมือกุม[[กะบอง]]เกลียว ตั้งอยู่บนลานทักษิณชั้นบน
๒. #'''[[อัปสรสีห์]]''' ท่อนบนเป็นนาง[[อัปสร]] ท่อนล่างเป็น[[ราชสีห์]] ยืน[[พนมมือ]] ตั้งอยู่เชิงบันไดกลางลานด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดร
๓. #'''[[สิงหพานร]]''' ท่อนบนเป็นพระยา[[วานร]] ท่อนล่างเป็น[[ราชสีห์]] สองมือถือกระบอง ตั้งอยู่ที่บันไดลานทักษิณด้านตะวันตก
๔. #'''[[กินนร]] และ [[กินรี]]''' ท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มือหนึ่งแตะบั้นเอว มือหนึ่งยกระดับอก ตั้งอยู่บนลานทักษิณชั้นบน
๕. #'''[[เทพปักษี]]''' เป็น[[เทวดา]] มีปีกและหางเป็นนก มือข้างหนึ่งถือ[[พระขรรค์]] อีกข้างหนึ่งจีบระดับอก ตั้งอยู่บนลานทักษิณชั้นบน
๖. #'''[[เทพนรสิงห์]]''' ท่อนบนเป็นเทวดา ท่อนล่างเป็นราชสีห์ มือหนึ่งแตะบั้นเอว อีกมือหนึ่งถือกิ่งไม้ชูระดับอก ตั้งอยู่บนลานทักษิณชั้นบน
๗. #'''[[อสูรปักษี]]''' ท่อนบนเป็น[[ยักษ์]] สวมมงกุฎ ท่อนล่างเป็นนก มือหนึ่งแตะบั้นเอว อีกมือหนึ่งผายออกด้านข้าง
 
{{พระบรมมหาราชวัง}}
๒. '''[[อัปสรสีห์]]''' ท่อนบนเป็นนาง[[อัปสร]] ท่อนล่างเป็น[[ราชสีห์]] ยืน[[พนมมือ]] ตั้งอยู่เชิงบันไดกลางลานด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดร
 
๓. '''[[สิงหพานร]]''' ท่อนบนเป็นพระยา[[วานร]] ท่อนล่างเป็น[[ราชสีห์]] สองมือถือกระบอง ตั้งอยู่ที่บันไดลานทักษิณด้านตะวันตก
 
๔. '''[[กินนร]] และ [[กินรี]]''' ท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มือหนึ่งแตะบั้นเอว มือหนึ่งยกระดับอก ตั้งอยู่บนลานทักษิณชั้นบน
 
๕. '''[[เทพปักษี]]''' เป็น[[เทวดา]] มีปีกและหางเป็นนก มือข้างหนึ่งถือ[[พระขรรค์]] อีกข้างหนึ่งจีบระดับอก ตั้งอยู่บนลานทักษิณชั้นบน
 
๖. '''[[เทพนรสิงห์]]''' ท่อนบนเป็นเทวดา ท่อนล่างเป็นราชสีห์ มือหนึ่งแตะบั้นเอว อีกมือหนึ่งถือกิ่งไม้ชูระดับอก ตั้งอยู่บนลานทักษิณชั้นบน
 
๗. '''[[อสูรปักษี]]''' ท่อนบนเป็น[[ยักษ์]] สวมมงกุฎ ท่อนล่างเป็นนก มือหนึ่งแตะบั้นเอว อีกมือหนึ่งผายออกด้านข้าง
 
{{geolinks-bldg|13.751646|100.492791}}
18,611

การแก้ไข