ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ==
กิจการวิทยุจัดตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2469]] โดย [[กรมไปรษณีย์โทรเลข]] และมีพลเอก[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน]] เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ทรงจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองขนาดเล็กขึ้นในวังเพื่อการค้นคว้าส่วนพระองค์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2471 ทรงสั่งเครื่องวิทยุกระจายเสียง จากต่างประเทศเข้ามา 1 เครื่อง ขนาด 200 วัตต์ ขนาดคลื่น 36.42 เมตร ซึ่งเป็นคลื่นสั้น ทำการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง ที่ตึกที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ปากคลองโอ่งอ่าง ถือว่าเป็นการส่งวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกในประเทศไทย<ref>http://variety.mcot.net/inside.php?docid=1970&doctype=11</ref> นายกรัฐมนตรีภาคภูมิ
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม