ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครศรีธรรมราช"

[[ไฟล์:Logonakhonsithammaratcity.gif|200px]]
 
แบ่งออกเป็น 1 [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 [[เทศบาลนคร]] 3 [[เทศบาลเมือง]] 4039 [[เทศบาลตำบล]] และ 140141 [[องค์การบริหารส่วนตำบล]] โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้
{|
|--- valign=top
# [[เทศบาลเมืองปากพนัง]]
# [[เทศบาลเมืองปากพูน]]
# [[เทศบาลตำบลกะปาง]]
# [[เทศบาลตำบลเกาะทวด]]
# [[เทศบาลตำบลการะเกด]]
# [[เทศบาลตำบลขนอม]]
# [[เทศบาลตำบลขุนทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลขุนทะเล]]
# [[เทศบาลตำบลเขาชุมทอง]]
||
<ol start=11>
<li>[[เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่]]
<li>[[เทศบาลตำบลท้องเนียน]]
<li>[[เทศบาลตำบลทอนหงส์]]
</ol>
||
<ol start=21>
<li>[[เทศบาลตำบลทอนหงส์]]
<li>[[เทศบาลตำบลท่างิ้ว]]
<li>[[เทศบาลตำบลท่าแพ]]
<li>[[เทศบาลตำบลนาบอน]]
<li>[[เทศบาลตำบลนาสาร]]
# <li>[[เทศบาลตำบลกะปางบางจาก]]
||
<ol start=31>
<li>[[เทศบาลตำบลบางจาก]]
<li>[[เทศบาลตำบลปากนคร]]
<li>[[เทศบาลตำบลพรหมคีรี]]
<li>[[เทศบาลตำบลลานสกา]]
<li>[[เทศบาลตำบลสิชล]]
<li>[[เทศบาลตำบลบางจากหลักช้าง]]
||
<ol start=41>
<li>[[เทศบาลตำบลหลักช้าง]]
<li>[[เทศบาลตำบลหัวไทร]]
<li>[[เทศบาลตำบลหินตก]]
 
</ol>
 
 
|}
ผู้ใช้นิรนาม