ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== การประกาศผลสอบบาลีระดับชาติ ==
 
เมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจใบกระดาษคำตอบและรวบรวมผลสอบเรียบร้อยแล้ว แม่กองบาลีสนามหลวงจะทำการประกาศผลสอบบาลี โดยจะจัดการ '''ประกาศผลในวัน แรม 7 ค่ำ เดือน 4''' โดยติดประกาศผลสอบบาลีพร้อมกันที่[[วัดสามพระยา]]และ[[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]]เวลาบ่ายโมงตรง และนำผลผู้สอบประโยคบาลีได้ ลงในเว็บไซด์ของแม่กองบาลีสนามหลวงหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการ 2-3 วัน <ref>[http://www.infopali.net/ '''ประกาศผลสอบบาลีประจำปี''']</ref>
 
 
[[ภาพ:พัดยศเปรียญ.jpg|left|thumb|พัดยศเปรียญธรรมทุกประโยค ]]
 
เมื่อพระภิกษุสามเณรรูปใดสอบไล่ได้ตั้งแต่ '''เปรียญธรรม 3 ประโยค''' ขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น '''"เปรียญ"''' และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม<ref>[[พัดยศ]]</ref> รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุผู้นั้นว่า '''"พระมหา"''' ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง "เปรียญธรรม" นั้น เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ <ref>[http://saengfund.org/watpaknam//education/edu24.htm การศึกษาของสงฆ์ไทยในสมัยอยุธยา]</ref>
 
 
'''พระภิกษุ''' เมื่อสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป จะใช้คำ '''"พระมหา"''' นำหน้า
 
'''สามเณร''' เมื่อสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจะใช้คำว่า '''"เปรียญ"''' ตามหลังชื่อและนามสกุล<ref>[http://www.alittlebuddha.com/html/Jullasarn2004/J0643/Jullasarn06_5.html '''การศึกษาของพระ ป.ธ.3 ถึง ป.ธ. 9 คืออะไร ?''' (จุลสารพระธรรมฑูตวัดไทยลาสเวกัส)]</ref>
 
==กรรมการบริหารสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง==
14,402

การแก้ไข