ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรชัย จันทิมาธร"

;ร่วมกับ [[แฮมเมอร์]]
* 2 ขุนพลเพลงเพื่อชีวิต
;ร่วมกับ [[มงคล อุทก]], [[คุณวิสา คัญทัพ]], [[ปิยะ ตระกูลราษฎร์]]
* 4ล้อเลี้ยวซ้าย
;ร่วมกับ [[มงคล อุทก]], [[คุณวิสา คัญทัพ]], [[คุณเพชร พนมรุ้ง]]
* คาวบอย 2 แผ่นดิน
625

การแก้ไข