ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุกข์"

replaceViaSearch
(replaceViaSearch)
(replaceViaSearch)
 
== ความหมาย ==
ทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐข้อที่ 1 ในอริยสัจจ์อริยสัจ 4 ทุกขอริยสัจจ์ยสัจ ซึ่ง[[พระพุทธองค์]]ได้อธิบายไว้ใน[[มหาสติปัฏฐานสูตร]]ดังนี้ :-
# '''ชาติ''' หมายถึง ความเกิด ความบังเกิด ความหยั่งลงเกิด เกิดจำเพาะ ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะครบ ในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ
# '''ชรา''' หมายถึง ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟันหลุด ผมหงอก หนังย่นเป็นเกลียว ความเสื่อมแห่งอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ ในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ
123,860

การแก้ไข