ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

replaceViaSearch
replaceViaLink
replaceViaSearch
บรรทัด 16:
== ประวัติ ==
 
จากจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆ พวกเขาเติบโตขึ้นพร้อมกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นตาม การรวมวงซ้อมดนตรีอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ประกอบกับการดูแลฝึกซ้อมจากบุคคลากรบุคลากรทางดนตรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ ที่มีความรักและเข้าใจในเด็กกลุ่มนี้ วงด็อกเตอร์แซค เชมเบอร์ ออร์เคสตร้า ผ่านการแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ ทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติ
 
ในระยะเวลา 10 ปี ที่เด็กได้รวมตัวกัน ลากกันไปลากกันมาแบบมาด้วยกันไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มปีใหม่ พ.ศ. 2551 มีการเปลี่ยนแปลงตัวนักดนตรีในวง ดร.แซ็กแชมเบอร์ออร์เคสตร้า(Dr.Sax Chamber Orchestra) ครั้งใหญ่ เหตุเพราะว่า เด็กรุ่นแรกก็โตขึ้น เรียนจบการศึกษาหรือก็หาทิศทางของตัวเองบินได้แล้ว หลายคนที่ออกไปมุ่งหาหนทางความก้าวหน้าของตนเองต่อไป ปัจจุบันสมาชิกในวงก็มีการคละกันไประหว่างเด็กสมาชิกเก่าที่อยู่กับวงมาเป็นเวลาหลายปี บางคนอยู่มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวง และยังมีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพของวงต่อไปในอนาคต
123,860

การแก้ไข