ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติปากีสถาน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
replaceViaSearch
(replaceViaSearch)
:"(ธงชาติปากีสถานเป็น) ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเขียวเข้ม ยาว 3 ส่วน กว้าง 2 ส่วน มีแถบแนวตั้งสีขาวประดับไว้ที่ด้านคันธง ในพื้นสีเขียวมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกสีขาวอยู่ตรงกลาง ความกว้างของแถบสีขาวเป็น 1 ใน 4 ส่วนของ (ความยาว) ธง และอยู่ติดกับคันธง ส่วนที่เหลือ 3 ใน 4 ส่วนเป็นพื้นสีเขียวเข้ม สำหรับสัดส่วนของรูปจันทร์เสี้ยวและดาวมีดังนี้:
 
: ให้วาดเส้นแทยงมุมทแยงมุมจากมุมบนขวาของรูปสีเหลี่ยมสีเขียวมายังมุมล่างซ้ายของรูปนั้น จากนั้นกำหนดจุด 'A' และจุด 'B' ลงบนเส้นดังกล่าว จุด 'A' มีระยะห่างจากมุมขวาบนและมุมซ้ายล่างของพื้นสีเขียวเท่ากัน ซึ่งก็คือตรงจุดกึ่งกลางรูปดังกล่าวพอดี ส่วนจุด 'B' ให้มีระยะห่างจากมุมขวาบนของรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวเป็น 13/20 ส่วนของความกว้างธง วาดวงกลมจากจุด 'A' และจุด 'B' โดยรัศมีวงกลมแต่ละวงนั้นยาว 1.1/4 ส่วนของความกว้างธง การวาดรูปดังกล่าวจะเป็นการสร้างรูปจันทร์เสี้ยวขึ้น สัดส่วนของรูปดาวห้าแฉกนั้น กำหนดขึ้นโดยการวาดวงกลมความกว้าง 1/10 ส่วนของความกว้างธง รูปดังกล่าวจะล้อมรูปดาวห้าแฉกนี้ไว้ ตำแหน่งรูปดาวนั้นให้ปลายด้านหนึ่งหันไปตามแนวเส้นทแยงมุมที่ตำแหน่งของโค้งใหญ่ของรูปจันทร์เสี้ยว เมื่อเสร็จแล้วให้ลบเส้นแทยงมุมทแยงมุมออก"
 
อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยของปากีสถานยังได้กำหนดขนาดธงสำหรับใช้ในกรณีต่างๆ ไว้ดังนี้
123,859

การแก้ไข