ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ"

cleanup
(cleanup)
เป็นสัญญาณที่แสดงท่าของสัญญาณต้นถัดไป ใช้ในกรณีที่เป็นทางโค้งไม่สามารถมองเห็นสัญญาณต้นหน้าในระยะไกลกว่า 1 กิโลเมตร
** สัญญาณไฟเรียงเป็นแนวนอน หมายความว่า สัญญาณตัวหน้าแสดงท่าห้าม
** สัญญาณไฟเรียงเป็นแนวนอนกระพริบกะพริบ หมายความว่า สัญญาณตัวหน้าแสดงท่าระวัง
** สัญญาณไฟเรียงเป็นแนวเฉียง หมายความว่า สัญญาณตัวหน้าแสดงท่าอนุญาต
 
123,859

การแก้ไข