ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดดุสิดาราม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
cleanup
(cleanup)
 
== ประวัติ ==
ประวัติการสร้างวัดดุสิดารามว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑๐๐ และรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๐ <ref>กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔. ๒๕๒๘. หน้า ๑๑๕.</ref> หนังสือคำให้การชาวกรุงเก่า ตอนที่กล่าวถึง[[พระอารามหลวง]]ใน[[กรุงศรีอยุธยา]] ระบุชื่อวัดแห่งหนึ่งว่า วัดดุสิตมหาพระนเรศวรทรงสร้าง<ref>กรมศิลปากร. คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์. ๒๕๐๗. หน้า ๒๑๖.</ref>สันนิษฐานว่า หมายถึงวัดดุสิดาราม ในพิธีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยา(ไม่ปรากฎปรากฏพ.ศ.)<ref>คำให้การขุนหลวง[[วัดประดู่ทรงธรรม]] เอกสารจากหอหลวง : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</ref> พระนารถอยู่วัดดุสิตาราม เป็น[[พระราชาคณะ]]รูปหนึ่ง จากทั้งหมด ๑๗ รูป ๑๗ วัด ในกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา
 
 
 
'''พระวิหาร(ศาลา)'''
ประดิษฐานสิ่งสำคัญคือ '''รอยพระพุทธบาทหินทรายสีขาว''' สมัยอยุธยาตอนปลาย(ไม่ปรากฎปรากฏพ.ศ.ที่สร้าง)และ'''ใบเสมาหินทรายแดง'''
 
'''รอยพระพุทธบาท'''
123,859

การแก้ไข