ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

(ย้อนการแก้ไขที่ 4000052 สร้างโดย 182.52.34.224 (พูดคุย))
* '''เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระกำแพงใหญ่ทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลโคกจาน ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกจานทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย]] ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำแพง (นอกเขตเทศบาลตำบลกำแพง)
* '''เทศบาลตำบลแต้ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแต้ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไฮทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม