ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดเชียงราย"

==== คนไทยพื้นราบ ====
ประกอบด้วยคนเมือง คนไทย ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ ดังนี้
* [[คนเมือง]] เป็น[[ประชากร]]กลุ่มใหญ่ที่สุดในอดีตเรียกว่า *[[ไทยยวน]]*[[ไทยวน]]นอกล้านนา*[[อำเภอเสาไห้]] *[[จังหวัดสระบุรี]] *[[ตำบลคูบัว]] *[[จังหวัดราชบุรี]] *[[บางขุนพรหม]] ผู้ชายจะมีรูปร่างโปร่งบางกว่า[[คนไทย]][[ภาคกลาง]]เล็กน้อย ผู้หญิงมีรูปร่างผิวพรรณและหน้าตางดงาม มีภาษาพูดแตกต่างไปจากไทยภาคกลางเล็กน้อย มีตัวหนังสือเฉพาะของตนเอง การแต่งกายพื้นเมือง ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นยาวเกือบถึงตาตุ่ม ใส่เสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ เกล้าผมทัดดอกไม้ ชายนิยมนุ่งกางเกงขายาว ใส่เสื้อคอกลมแขนสั้นสีครามเข้ม มีผ้าขาวม้าคาดเอว บ้านเรือนยกใต้ถุนสูง หน้าจั่วหลังคามีไม้ไขว้กันประดับด้วยลวดลาย เรียกว่า[[กาแล]] เครื่องดนตรีที่สำคัญได้แก่ เปี๊ยะ สะล้อ ซึง ปี่ แน กลอง นาฏศิลป์พื้นบ้านมีการฟ้อนเมือง [[ฟ้อน]]ม่าน [[ฟ้อนเงี้ยว]] ประเพณีที่สำคัญคล้ายไทยภาคกลาง มีบางส่วนที่แตกต่างกันออกไปเช่น[[ปอยหลวง]] [[เรียกขวัญ]] [[สืบชะตา]] เป็นต้น
* [[ไทลื้อ]],[[ไทเขิน]],[[ไทใหญ่]] เป็นกลุ่มชนที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง และทางตอนใต้ของจีน
** [[ไทลื้อ]]เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ตอนกลางและตอนบนตั้งแต่แขวงไชยบุรี ประเทศลาวขึ้นไป
ผู้ใช้นิรนาม