ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สถานะ = ยังพระราชทานอยู่
| ประธาน = [[สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น]]
| ผู้สมควรได้รับ = พระราชวงศ์ที่เป็นสตรี*, สตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ญี่ปุ่นที่เป็นสตรี*
| ความชอบ =
| จำนวนสำรับ =
38,884

การแก้ไข