ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขุนวรวงศาธิราช"

 
==พระราชประวัติ==
ขุนวรวงศาธิราชมีพระนามเดิมว่าว่า '''บุญศรี''' พระราชสมภพในวันจันทร์ ตระกูลอำมาตย์ อาจเป็นทรงมีเชื้อสาย[[ราชวงศ์อู่ทอง]] เดิมมีตำแหน่งเป็น '''พันบุตรศรีเทพ''' เชื่อว่าเป็นพราหมณ์ผู้เฝ้าหอพระข้างหน้า มีหน้าที่เป็นผู้กระทำพิธีการต่าง ๆ บางตำราว่าพระองค์เป็น บุตร[[อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ|เจ้าเมืองศรีเทพ]]อันเป็นเมืองลูกขุนสมัยราชวงศ์อู่ทองครองกรุงศรีอยุธยา
 
===การพบกับท้าวศรีสุดาจันทร์===
ผู้ใช้นิรนาม