Tinuviel

เข้าร่วมเมื่อ 6 มิถุนายน 2549
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
{{กล่องข้อมูล ชาววิกิพีเดีย
| ชื่อ = Tinuviel
| ภาพ = -
| วันเกิด = -
| อาชีพ = ธุรกิจส่วนตัว
| สถานที่อยู่ = [[กรุงเทพฯ]]
| เริ่ม = [[6 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2549]]
| ความตั้งใจ = สบายๆ ไม่เครียด
| สนใจ = [[วิทยาศาสตร์]] [[วรรณกรรม]]
| เว็บ = [http://ithil.wordpress.com บล็อกส่วนตัว]</br>[http://www.springofarda.com/forum/ LOTR] และ [http://sunthornphu.wikispaces.com/ สุนทรภู่]
| คะแนน = -
}}
{{บาเบล|th|en-3|}}
{{รุ่นสคริปต์จัดให้}}
ผู้ใช้นิรนาม