ฤดี หงษ์เจริญ

เข้าร่วมเมื่อ 15 กรกฎาคม 2555
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| binomial_authority = ([[Dicrurus macrocercus]])
}}
 
'''นกแซงแซวหางปลา''' ({{lang-en|Black Drongo }}, [[ชื่อวิทยาศาสตร์]] : '' Dicrurus macrocercus'') เป็นนกประจำถิ่น และนกย้ายถิ่น ทั้งชนิดย้ายเข้ามาหากิน และย้ายถิ่นผ่านในช่วงฤดูหนาว พบได้บ่อยมากทั่วประเทศ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535<ref>[http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=24337 ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย]. </ref> ซึ่งอยู่ในวงศ์ Corvidae วงศ์เดียวกันกับพวก [[Magpies]],[[Crows]],[[Orioles]],[[Minivets]],[[Fantails]] และอีกหลายชนิด <ref> [http://www.2uiop.com/all-thing-good/95-2011-07-19-13-21-37 นกแซงแซวหางปลา].</ref>
นกแซงแซวหางปลาอยู่ในวงศ์ Corvidae วงศ์เดียวกันกับพวก [[Magpies]],[[Crows]],[[Orioles]],[[Minivets]],[[Fantails]] และอีกหลายชนิด <ref> [http://www.2uiop.com/all-thing-good/95-2011-07-19-13-21-37 นกแซงแซวหางปลา].</ref>
 
== อนุกรมวิธาน ==
 
18

การแก้ไข