ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดคณิกาผล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''วัดคณิกาผล''' เป็น[[วัดไทย]]ใน[[ศาสนาพุทธ|พุทธศาสนา]][[มหานิกาย]] ประเภท[[วัดราษฎร์]]<ref name = "royin">{{cite web|title=วัดคณิกาผล|publisher=[[ราชบัณฑิตยสถาน]]|url=http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=2892|date=29 มีนาคม 2552|accessdate=7 สิงหาคม 2555}}</ref> ตั้งอยู่ที่[[ถนนพลับพลาไชย]] [[แขวงป้อมปราบ]] [[เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย]] [[กรุงเทพมหานคร]] ตรงกันข้ามกับ[[โรงพักพลับพลาไชย]]
 
ในรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] หญิงนางหนึ่งชื่อ แฟง มักเรียกกันว่า ยายแฟง เป็น[[การค้าประเวณี|เจ้าสำนักโสเภณี]]ชื่อ "โรงยายแฟง" อยู่ที่ตรอกเต้า [[ถนนเยาวราช]] ยายแฟงมีศรัทธาในพุทธศาสนา จึงชวนหญิงโสเภณีในสำนักของนางเอารายได้จากการค้าประเวณีมาลงขันกันสร้างวัดขึ้นเมื่อปี 2376<ref name = "royin"/>
 
ในงานสมโภชวัด ยายแฟงนิมนต์[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)]] ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีสมณศักดิ์ใด ๆ มาเทศน์ฉลอง หวังจะให้เทศน์สรรเสริญคุณงามความดีของนางในครั้งนี้ต่อที่ชุมชน แต่สมเด็จพระพุฒาจารย์เทศน์สั่งสอนว่า ทำบุญเอาหน้า แม้จะเป็นบุญใหญ่ ก็ได้บุญน้อย ยายแฟงจึงนิมนต์[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|วชิรญาณภิกขุ]]ซึ่งต่อมาได้เสวยราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเทศน์อีกกัณฑ์ วชิรญาณภิกขุก็ตรัสเทศน์ทำนองเดียวกันว่า ทำบุญด้วยจิตใจบริสุทธิ์ แม้เป็นบุญน้อย ก็ได้บุญมาก ยายแฟงก็ไม่พึงพอใจ<ref>{{cite web|title=วัดคณิกาผล วัดที่เป็นผลได้มาจากหญิงโลมเมือง|publisher=[[คมชัดลึก]]|url=http://www.komchadluek.net/detail/20101125/80655/วัดคณิกาผลวัดที่เป็นผลได้มาจากหญิงโลมเมือง.html#.UCC9P6MkSSo|date=ม.ป.ป.|accessdate=7 สิงหาคม 2555}}</ref>
38,884

การแก้ไข