ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

(โรบอต เพิ่ม: sh:Klinička psihologija)
นักจิตวิทยาคลินิก คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาสาขาจิตวิทยาคลินิก (Clinical psychology) ซึ่งมี[[ใบประกอบโรคศิลปะ]] และปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่างๆ นักจิตวิทยาคลินิกเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ให้การรักษาทางการแพทย์ ส่วนใหญ่มักประจำอยู่ในงาน[[จิตเวชศาสตร์]] (Psychiatry) บางส่วนอยู่ในงานอื่นๆ เช่น งานเวชกรรมป้องกัน หรือ งาน[[เวชศาสตร์ฟื้นฟู]] เป็นต้น
 
สถาบันที่เปิดสอนทางด้านจิตวิทยาคลินิก ระดับปริญญาตรี ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ (เอกชนก่อตั้งเป็นแห่งแรกของประเทศ พ.ศ.2507)วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยรัฐบาล ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร พิษณุโลก และ ม.รามคำแหง (สาขาจิตวิทยาคลินิก-ชุมชน) ปริญญาโท ม.มหิดล
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม