ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
## ธราสิริ
## ธิติธำรง
# บ้านพักครูอาจารย์ 1 หลัง(สำหรับครูบรรจุใหม่และครูอัตราจ้าง ที่มีรายได้น้อย) และหอพักห้องพักลูกจ้างประจำ 2 อาคาร รวม 40 ห้อง
 
== เกียรติประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม