ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
'''ตรามหาวิทยาลัย''' เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า " THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY"
[[ไฟล์:8040 109306632545013 1620738538 n.jpg|thumb|right|220px| ทิวทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย]]
[[ไฟล์:P1220025rr.jpg|thumb|right|220px| ภาพถ่ายทางอากาศ]]
[[ไฟล์:560482 266261620135639 144270792334723 537136 1715488339 n.jpg|thumb|right|220px| ภาพถ่ายมุมสูง]]
838

การแก้ไข