ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไท"

 
=== แบ่งตามวัฒนธรรม ===
การแบ่งตามวัฒนธรรม เป็นการแบ่งตามหลักมานุษยวิทยา โดยใช้เกณฑ์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ [[ไทยน้อยไทน้อย]] [[ไทยใหญ่ไทใหญ่]] และ[[ไทยสยาม]]
==== ไทน้อย ====
ตระกูลชาติพันธุ์ไทน้อย หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานเดิม อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขง ประกอบด้วยในลาว จนถึงลุ่มแม่น้ำดำ-แดง ในเวียดนาม แล้วเลยไปจนถึงตอนใต้ของจีน เอกลักษณ์ตระกูลชาติพันธุ์ไทน้อย คือ มีการปลูกเรือนแบบยาวลึกเข้าไป และไม่มีการเล่นระดับที่ซับซ้อนมาก ในสถาปัตยกรรมขั้นสูงมีการประดับตกแต่งที่ค่อนข้างน้อย เน้นความอ่อนช้อยของศิลปะ แต่เสื้อผ้าอาจจะมีเครื่องประดับมากกว่า โดยกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลนี้ ได้แก่พวก [[ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)|ไทลาว]] [[ไทยอีสาน]](คำนี้เป็นคำประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยสำหรับเรียกชาวไทลาวที่อาศัยในภาคอีสานของประเทศไทยแต่ว่าเป็นชาติพันธุ์อันเดียวกับไทลาวที่อยู่ในประเทศสปป.ลาวไม่ใช่ไทอีกกลุ่มหนึ่งอย่างแท้จริง) [[ไทลื้อ]] [[ไทดำ]](ภาษาไทยเรียกว่าลาวโซ่ง) [[ไทขาว]] [[ไทแดง]] [[ชาวไทพวน|ไทพวน]](ภาษาไทยมักจะเรียกว่าลาวพวน) [[ไทฮ่างตง]] [[ตูลาว]] [[หลี]] [[เจียมาว]] [[เกลาว]] [[ลาติ]] [[ลาคัว]] [[ลาฮา]] [[จาเบียว]] [[เบ]] [[ภาษาแสก|ไทแสก]](ลาวใช้ไทแซก) [[ลักเกีย]] [[คำ (กลุ่มชาติพันธุ์)|คำ]] [[สุย]] [[มู่หล่าว]] [[เมาหนาน]] [[ภาษาญ้อ|ไทญ้อ]] [[ผู้ไท]] [[ต้ง]] [[จ้วง]] [[คัง]] [[นุง]] [[โท้]] เป็นต้น กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายกว่าไทใหญ่ โดยเฉพาะด้านภาษา ซึ่งมีกลุ่มภาษาทั้ง 3 กลุ่ม รวมถึง[[ภาษากะได]] ด้วย
ผู้ใช้นิรนาม