ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไท"

เพิ่มขึ้น 52 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
=== แบ่งตามประเทศในปัจจุบัน ===
==== [[ประเทศไทย]] ====
ในประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได โดยเฉพาะไทยสยาม เป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศ ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดประกอบด้วย [[ไทใหญ่|ไทใหญ่ (ฉาน เงี้ยว)]] [[ไทลื้อ|ไทลื้อ]] [[ไทขึน|ไทขึน (ไทเขิน)]] [[ไทยอง|ไทยอง]] [[ไทยวน]] [[ชาวไทดำ|ไทดำ (ลาวโซ่ง)]] [[ไทยสยาม]] [[ผู้ไท|ผู้ไท (ญ้อ, โย้ย)]] [[ภาษาพวน|ไทพวน]] [[ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)|ไทลาว]] [[ลาวแง้ว|ลาวแง้ว]] [[ภาษาแสก|ไทแสก]] [[ลาวครั่ง]] [[ไทกลา]] [[ไทหย่า]] [[ลาวตี้]] [[ลาวเวียง]] [[ลาวหล่ม]] และ [[คำตี่]]
 
==== [[ประเทศลาว]] ====
ผู้ใช้นิรนาม