ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟซัปโปโระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "Hakodate Main Line" → "สายหลักฮะโกะดะเตะ" +แทนที่ "(Sapporo" → "(ซัปโปะโระ" +แทนที่ "Hakodate" → "ฮะโกะดะเตะ" +แทน...)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
;JR ฮกไกโด
*[[สายหลักฮะโกะดะเตะ]]
*:''[[โอค็อตสค์ (รถไฟ)|โอค็อตสค์]]'' เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ (ซัปโปะโระ - [[สถานีรถไฟอะบะชิริ|อะบะชิริ]])
*:''[[ซะโระเบะสึ (รถไฟ)|ซะโระเบะสึ]]'' เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ (ซัปโปะโระ - [[สถานีรถไฟวักกะไน|วักกะไน]])
*:''[[ซูเปอร์คะมุอิ]]'' เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ (ซัปโปะโระ - [[สถานีรถไฟอะซะฮิกะวะ|อะซะฮิกะวะ]])
*:''[[ซูเปอร์โซยะ]]'' เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ (ซัปโปะโระ - วักกะไน)
*:''เส้นอิชิกะริ'' รถด่วน ([[สถานีรถไฟโอะตะรุ|โอะตะรุ]] - ซัปโปะโระ - [[สถานีรถไฟทะกิกะวะ|ทะกิกะวะ]])
*:''เส้นนิเซะโกะ'' รถด่วน ([[สถานีรถไฟรันโกะชิ|รันโกะชิ]], [[สถานีรถไฟคุตชัง|คุตชัง]] - ซัปโปะโระ)
*[[สายชิโตะเซะ]]
*:''[[โฮะกุโตะ (รถไฟ)|โฮะกุโตะ]]'' เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ ([[สถานีรถไฟฮะโกะดะเตะ|ฮะโกะดะเตะ]] - ซัปโปะโระ)
*:''[[โฮะกุโตะ (รถไฟ)|ซูเปอร์โฮะกุโตะ]]'' เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ (ฮะโกะดะเตะ - ซัปโปะโระ)
*:''[[ซูเปอร์โอโซะระ]]'' เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ (ซัปโปะโระ - [[สถานีรถไฟคุชิโระ (ฮกไกโด)|คุชิโระ]])
*:''[[ซูเปอร์โทะกะชิ]]'' เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ (ซัปโปะโระ - [[สถานีรถไฟโอะบิฮิโระ|โอะบิฮิโระ]])
*:''[[ซุซุรัง]]'' เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ ([[สถานีรถไฟมุโระรัง|มุโระรัง]] - ซัปโปะโระ)
*:''[[แคสซิโอเปีย (รถไฟ)|แคสซิโอเปีย]]'' ทุกขบวนเป็นรถนอน; เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ ([[สถานีรถไฟอุเอะโนะ|อุเอะโนะ]] - ซัปโปะโระ)
*:''[[โฮะกุโตะเซ]]'' ทุกขบวนเป็นรถนอน; เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ (อุเอะโนะ - ซัปโปะโระ)
*:''[[ทไวไลท์เอ็กซ์เพรส]]'' ทุกขบวนเป็นรถนอน; เอ็กซ์เพรสจำกัดรถด่วนพิเศษ ([[สถานีรถไฟโอซะกะ|โอซะกะ]] - ซัปโปะโระ)
*:''[[ฮะมะนะซุ (รถไฟ)|ฮะมะนะซุ]]'' เอ็กซ์เพรสรถด่วนข้ามคืน ([[สถานีรถไฟอะโอะโมะริ|อะโอะโมะริ]] - ซัปโปะโระ)
*:''ท่าอากาศยาน'' รถด่วน (ท่าอากาศยานชินชิโตะเซะ - ซัปโปะโระ - โอะตะรุ)
*[[สายซัสโช]] (สายงะกุเอ็งโทะชิ)
{{j-route|route=สายหลักฮะโกะดะเตะ|col=Orange|f=w}}
{{j-rserv|service=ธรรมดา|previous={{ja-stalink|โซเอ็ง}}|next={{ja-stalink|นะเอะโบะ}}}}
{{j-rserv|service=รถด่วนเร็ว|previous={{ja-stalink|โคะโตะนิ}}|next=}}
{{j-rserv|service=รถด่วนเร็วพิเศษ|previous={{ja-stalink|โคะโตะนิ}}|next={{ja-stalink|โออะซะ}}}}
{{j-route|route=สายชิโตะเซะ|col=Blue|f=w}}
{{j-rserv|service=ธรรมดา|previous=|next={{ja-stalink|นะเอะโบะ}}}}
{{j-rserv|service=รถด่วนเร็ว|previous=|next={{ja-stalink|ชิโระอิชิ}}}}
{{j-route|route=สายซัสโช|col=Green|f=w}}
{{j-rserv|service=รถไฟจอด|previous={{ja-stalink|โซเอ็ง}}|next=}}
{{End box}}
 
32,602

การแก้ไข