ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์"

rv
(rv)
 
== งานอาษา ==
 
สิ่งที่ประชาชนไทยรู้จักดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับสมาคมสถาปนิกสยาม ได้แก่งานสถาปนิกประจำปี หรือ "[[งานอาษา]]" โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ในช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ภายในงานจะมีกลุ่มสถาปนิกอาสาที่เรียกกันว่า "[[หมอบ้าน]]" ซึ่งจะให้คำปรึกษาปัญหาการก่อสร้างฟรี มีงานแสดงผลงานของนิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์จากทุกสถาบัน และผลงานของสำนักงานสถาปนิกชั้นนำของประเทศ มีการสัมนาเกี่ยวกับวิชาชีพโดยบุคคลสำคัญทั้งในและนอกวงการสถาปัตยกรรม ทั้งจากภายในและต่างประเทศ และสิ่งที่ได้รับความสนใจที่สุดคือ งานแสดงวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำของประเทศมารวมตัวกัน
 
งานสถาปนิกประจำปีดังกล่าว จะเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี โดยใช้ปีพุทธศักราชในชื่อภาษาไทย (เช่น ''งานสถาปนิก ๔๙'') และใช้คริสต์ศักราชในชื่อภาษาอังกฤษ (เช่น ''Architect'0706'')
 
The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage - ASA
 
The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage, or so called “ASA,” was founded in 1934 as a center for Thai architects and architectural-related colleagues. Throughout the years, ASA strongly supports the growing of Thai architectural standards, the promotion of Architect profession, and the development of Thai communities through these objectives:
 
1. Participating in the development of architectural values, sustainable environment, and national civilizations.
 
2. Supporting the unity of Thai architects, ASA members and its networking to maintain the cooperation in activities dedicating to architect profession and society.
 
3. Providing consultancy in architectural field and ASA benefits to ASA members and communities.
 
4. Enhancing and supporting architectural and architectural-related studies and researches for the continuing advancement of the profession.
 
5. Working with national and international institutions, organizations and government agencies in architectural activities and profession promotion.
 
6. Developing and monitoring architectural practices and ethics of architects.
 
7. Creating and developing rules and regulations of architectural practices and the certification of architectural standards.
 
The ASA members have participated and worked with their communities in creating the valuable of the profession as well as dedicating to the development of healthy and sustainable environment of the society. Major activities and events in the field of architecture were created to accomplish the objectives of ASA.
 
 
ASA International Convention
 
As the major event of ASA, the ASA International Convention was originated in 1968. The event first took off as an exhibition of design and construction materials, and have been taken onto the broader range of exhibition and seminar in later years. Besides the complete array of construction materials, design, and construction-related exhibitions and technology, ASA had developed other major activities to be part of this mega event. Since 1986, The ASA International Cenvention has become one of South East Asia premier events for design and building industry professionals. It provides the most valuable knowledge, resources, networking opportunities, services, and leading-edge products and technology in construction and design broaden fields. The growing number of participants, exhibitors, and visitors shows the continuing success of ASA International Convention.
 
ASA 2007 International Convention
 
Theme & Concept
 
The 2007 event theme “Leap to the Future” aims to promote the awareness of New Generation Architects who will be the essentail force that shapes the architectural industry. The metaphore of architect profession as sprouts represents the importance of the environment that help creating decent architectural works, as good soil and proper watering helps growing the sprouts. Such environment comprises of the four elements; Designers, Builders, Owners, and Users, and that these elements are evidently recognized as our participants in the 2007’s event.
 
Objectives
 
According to the theme “Leap to the Future,” the understanding and trust among these four elements; Designers, Builders, Owners, and Users, creates fundamental forces and good environment for the arising of architectural accomplishment.
 
This year event will fulfill the visitors with the provoking exhibition and seminars experiences. Activities and atmosphere at ASA ’07 are designed to create visitors’ perception at their best with hi-techology and new architectural development projects and ideas to ensure that all visitors get the information and other benefits of their interests.
 
Activities
 
- New Technology in Design and Construction Exhibition
- Design & Construction Materials Exhibition
- Experimental & Innovative Design Exhibition
- Academic Exhibition
- Professional Exhibition
- Design Competition
- Seminar in Design and Construction
- Lecture Series including Renowned Guest Speaker Lecture
- Design Workshop
- Networking Sessions
- Public Services (Home Clinic and Design Consultancy)
- ASA Exhibition
- ASA Evening Bash
 
Participants & Exhibitors
 
- Leading Design firms
- Architecrs, Interior Designers, Lanscapers, and Contractors
- Architectural Academia
- Government Agencies
- Construction Industry Leaders
- Real Estate and Developing Companies
- Financial Institutions
- Other Related Private Exhibitors
 
== สมาชิก ==
 
การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยาม ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ทำงานในวงการสถาปัตยกรรม ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานสถาปัตยกรรมสามารถเป็นสมาชิกได้
 
32,555

การแก้ไข