ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตราแผ่นดินของโปรตุเกส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ตราอาร์ม]]ของ[[โปรตุเกส]]เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงต่อเติมมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งพันปี ที่เริ่มตั้งแต่[[เฮนรีเคานท์แห่งโปรตุเกส]]ที่เป็นพื้นสีน้ำเงินและกางเขนเงิน หลังจากนั้นก็มีการเพิ่มเติมและลบบางสิ่งบางอย่างออกเรื่อยมาจนกลายมาเป็นตราที่ซับซ้อนที่มาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในปี [[ค.ศ. 1911]] หลังจากโค่นล้ม[[พระเจ้ามานูเอลที่ 2 แห่งโปรตุเกส]]ใน[[สาธารณรัฐโปรตุเกสที่ 1|การปฏิวัติของฝ่ายนิยมรัฐ]]ใน [[ค.ศ. 1910]] แถบสองแถบตอนล่างของตราเป็นสีเขียวและแดงซึ่งเป็นสีของธงชาติของโปรตุเกส
 
== การวิวัฒนาการของโล่ในตราอาร์มของโปรตุเกส ==
=== ตราอาร์มของอาณาจักรเคานท์แห่งโปรตุเกส ===
<gallery widths="160px" perrow="5">>
File:Shield of the County of Portugal (1095-1139).png |ค.ศ. 1095-1139
ผู้ใช้นิรนาม