ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตราแผ่นดินของโปรตุเกส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== การวิวัฒนาการของโล่ในตราอาร์มของโปรตุเกส ==
<gallery widths="160px" perrow="35">>
File:Shield of the County of Portugal (1095-1139).png |ค.ศ. 1095-1139
ไฟล์:Armoires portugal 1093.png|ค.ศ. 1093? - ค.ศ. 1180?
ไฟล์File:ArmoiresShield portugalof 1180the Kingdom of Portugal (1139-1247).png |ค.ศ. 1180? 1139- ค.ศ. 1247
ไฟล์File:ArmasShield portugalof 1247the Kingdom of Portugal (1248-1385).png |ค.ศ. 1247 1248- ค.ศ. 1385
ไฟล์File:ArmoiresShield portugalof the Kingdom of Portugal (1385-1481).png |ค.ศ. 1385 - ค.ศ. 1481
ไฟล์File:ArmoiresShield portugalof the Kingdom of Portugal (1481-1910).png |ตั้งแต่ ค.ศ. 1481
</gallery>
 
===ตราอาร์มราชวงศ์ของโปรตุเกส===
<gallery widths="200px" perrow="5">>
File:Coat of Arms of the Kingdom of Portugal (1640-1910).png|ตราแผ่นดินในสมัย[[ราชอาณาจักรโปรตุเกส|ราชอาณาจักร]]
File:Shield of the Kingdom of Portugal (1481-1910).png|ตราแผ่นดินอย่างย่อสมัยราชอาณาจักร
File:COA Reino de Algarve 1666.jpg|ตราอาร์มของ[[Kingdom of the Algarves]]
File:Coat of Arms of D. Henry of Burgundy, Count of Portugal.png|ตราอาร์มของ[[House of Borgonha]]
File:Brasao de Aviz.PNG|ตราอาร์มของ[[House of Aviz]]
File:Coat of Arms of the Royal House of Aviz-Beja.png|ตราอาร์มของ[House of Aviz-Beja|House of Beja]]
File:Full Ornamented Royal Coat of Arms of Spain (1621-1668).svg|ตราอาร์มของ[[Portuguese House of Habsburg|House of Habsburgo]]
File:Brasao-Brigantina.png|ตราอาร์มของ[[House of Bragança]]
</gallery>
 
ผู้ใช้นิรนาม