ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
----
:: ผมไม่เห็นด้วย กับการนำพระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มารวมในหน้าพระราชประวัติครับ เพราะมีเนื้อหารายละเอียดมาก ข้อมูลที่เขียนอยู่ตอนนี้ ก็ไม่ครบถ้วนอีกด้วย
:: สิ่งที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ยอมรับกันได้หรือครับ ? แต่สิ่งที่เป็นความจริงที่ถูกต้อง มีหลักฐาน จนบางคนในนี้โต้แย้งผมไม่ออก แต่ขัดใจเขา จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
เพราะมีเนื้อหารายละเอียดมาก ข้อมูลที่เขียนอยู่ตอนนี้ ก็ไม่ครบถ้วนอีกด้วย
สิ่งที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ยอมรับกันได้หรือครับ ?
แต่สิ่งที่เป็นความจริงที่ถูกต้อง มีหลักฐาน จนบางคนโต้แย้งผมไม่ออก แต่ขัดใจ จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
 
:: และเป็นการไม่ให้เกียรติ ขอถามว่า ประวัติบุคคลทั่วโลก มีใครเอารายการทรัพย์สินไว้ในหน้าประวัติครับ ตอบกันได้ไหม ท่านผู้มีปัญญา รายการทรัพย์สิน ก็แยกไว้ ในหน้าพระราชทรัพย์ อีกหน้าสิครับ เพื่อความเหมาะสม
ตอบกันได้ไหม ท่านผู้มีปัญญา รายการทรัพย์สิน ก็แยกไว้ ในหน้าพระราชทรัพย์ อีกหน้าสิครับ เพื่อความเหมาะสม
 
:: แต่คงยอมรับกันไม่ได้หรอก เพราะต้องการพยายามแสดงให้เห็นว่า สถาบันร่ำรวยมากมายมหาศาล ให้ได้ แบบนี้ คือความต้องการของคุณใช่ไหมครับ จึงต้องพยายามไปเขียนในส่วนบนของพระราชประวัติ ในหลวงทรงร่ำรวยที่สุดในโลก ทั้งที่เนื้อหานี้ ควรจะอยู่ในส่วนพระราชทรัพย์ แต่เพราะใจคนเขียน มีอคติ อยากให้ผู้ที่อ่าน รู้สึกว่าสถาบันร่ำรวยมากมหาศาล
แบบนี้ คือความต้องการของคุณใช่ไหมครับ จึงต้องพยายามไปเขียนในส่วนบนของพระราชประวัติ
ทั้งที่เนื้อหานี้ ควรจะอยู่ในส่วนพระราชทรัพย์ แต่เพราะใจคนเขียน มีอคติ อยากให้ผู้ที่อ่าน รู้สึกว่าสถาบันร่ำรวยมากมหาศาล
มีใครเถียงผมได้ ตอบมาเลยครับ
 
:: ผมขอตั้งคำถามทำไม พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ ถึงแยกไปอยู่อีกบทความได้ครับ ? เพราะเนื้อหาเยอะ หรือเพราะไม่อยากให้คนเห็นง่ายๆ ?
 
:: เรียกว่า เอาแต่เนื้อหาให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการ พอมีความเห็นที่แตกต่างตัวเองบ้าง ยอมรับไม่ได้ ปากบอกว่า แก้ไขได้ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่กลับล็อคบทความ ไม่ให้คนอื่นแก้ไข
 
:: ในขณะที่ผมเขียนแก้ไข แม้เนื้อหาบางส่วน ผมไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการแสดงความเห็นอย่างลำเอียงมีอคติ หรือบิดเบือนอย่างชัดเจน แต่ผมกลับยอมให้ใส่ไว้ได้ ให้ผู้อ่านพิจารณา
 
:: แต่สิ่งที่ท่านบังคับให้เป็นตามที่ท่านต้องการ เรียกว่าเป็นการตัดสินตามอคติ ความชอบของตนเอง ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ที่แตกต่าง แต่ชอบอ้างถึงสิทธิเสริภาพ ประชาธิปไตย
 
:: เรียกว่า เอาแต่เนื้อหาให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการ พอมีความเห็นที่แตกต่างตัวเองบ้าง ยอมรับไม่ได้ ปากบอกว่า แก้ไขได้ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่กลับล็อคบทความ ไม่ให้คนอื่นแก้ไข
:: เป็นการตัดสินตามอคติ ความชอบของตนเอง ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ที่แตกต่าง
แต่ชอบอ้างถึงสิทธิเสริภาพ ประชาธิปไตย
[[ผู้ใช้:PandaReactor|PandaReactor]] ([[คุยกับผู้ใช้:PandaReactor|พูดคุย]]) 10:33, 18 เมษายน 2555 (ICT)
----
82

การแก้ไข