ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มดาวนกอินทรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{สั้นมาก}}
{{กล่องข้อมูล กลุ่มดาว
| name = กลุ่มดาวนกอินทรี
| notes = }}
'''กลุ่มดาวนกอินทรี''' เป็น[[กลุ่มดาว]]กลุ่มหนึ่งในจำนวนกลุ่มดาว 48 กลุ่มในรายการของ[[ทอเลมี]] (Ptolemy) และยังเป็นกลุ่มดาวในรายการกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดย[[สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล]] กลุ่มดาวนี้วางตัวอยู่บน[[เส้นศูนย์สูตรฟ้า]] ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวนี้คือ[[ดาวตานกอินทรี]] (Altair) ซึ่งเป็นจุดยอดจุดหนึ่งของ "สามเหลี่ยมฤดูร้อน"
== รายชื่อดาวและความส่องสว่างปรากฏ ==
* [[ดาวอัลแทร์|α Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 0.77
* [[Alshain|β Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 3.71
* [[Tarazed|γ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 2.71
* [[Denebokab|δ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 3.37
* [[ε Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 4.03
* [[Deneb el Okab|ζ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 2.98
* [[Bezek|η Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 3.5-4.4
* [[Tseen Foo|θ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 3.26
* [[Al Thalimain|ι Apl]] ความส่องสว่างปรากฏ 4.35
* [[κ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 4.93
* [[λ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 3.43
* [[μ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 4.45
* [[ν Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 4.69
* [[χ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 4.72
* [[ο Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.12
* [[π Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.72
* [[Tso Ke|ρ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 4.94
* [[σ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.18
* [[τ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.51
* [[υ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.89
* [[φ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.29
* [[χ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.28
* [[ψ Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 6.25
* [[31 Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.16
* [[35 Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.79
* [[27 Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.46
* [[36 Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.05
* [[26 Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.00
* [[14 Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.42
* [[15 Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.41
* [[Bered|12 Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 4.03
* [[71 Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 4.31
* [[28 Aql]] ความส่องสว่างปรากฏ 5.53
{{กลุ่มดาวโดยทอเลมี}}
{{รายชื่อกลุ่มดาว}}
76

การแก้ไข