ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทหารรับจ้าง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: tr:Paralı asker)
ผู้ที่เป็นทหารอาชีพที่ไม่ได้รับเกณฑ์ของกองทัพสามัญไม่ถือว่าเป็นทหารรับจ้างแม้ว่าจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากบริการที่ให้ ฉะนั้นจึงเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าทหารรับจ้างเป็นผู้ที่มีอาชีพเช่นว่าเพราะเงิน คำว่า “ทหารรับจ้าง” จึงเป็นคำที่มีความหมายเป็นนัยยะในทางลบแม้ว่าจะมีบางกรณีที่เป็นการยกเว้น
 
ความแตกต่างระหว่าง “ทหารรับจ้าง” และ “[[อาสาสมัครต่างด้าว]]” (foreign volunteer) บางครั้งก็ออกจะคลุมเคลือคลุมเครือเมื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมการต่อสู้ของกองทหารด้าวไม่เป็นที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่นในกรณีของ[[กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส]]” (French Foreign Legion) และ[[กองทหารกุรข่า]] (Brigade of Gurkhas) ที่ไม่ถือว่าเป็น “ทหารรับจ้าง” ภายใต้[[กฎการยุทธ]] (laws of war) เพราะแม้ว่าลักษณะของทั้งสองกลุ่มจะตรงกับคำจำกัดความของการเป็นทหารรับจ้างหลายอย่างที่ตรงกับที่ระบุไว้ในข้อ 47 ของพิธีสารที่ 1 เพิ่มเติม [[อนุสัญญากรุงเจนีวา ฉบับที่สาม]] ค.ศ. 1949 แต่ก็ได้รับการยกเว้นภายใต้ข้อ 47 ข้อย่อย (ก), (ค), (ง),(จ) และ (ฉ) แต่จะอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวบางคนก็ยังใช้คำว่า “ทหารรับจ้าง” ในการกล่าวถึงกองทหารสองกลุ่มนี้<ref>Hall, Macer. ''[http://www.telegraph.co.uk/htmlContent.jhtml?html=/archive/2000/03/19/nleg19.html Student joins Foreign Legion for his gap year]'' Sunday Telegraph, 19 March 2000</ref><ref>McLynn, Frank. ''[http://www.newstatesman.com/200001170056 Killer elite]'' New Statesman 17 January</ref>
 
== อ้างอิง ==