ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลงทุนแบบเน้นคุณค่า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต ลบ: nl:Value beleggen (missing))
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''การลงทุนแบบเน้นคุณค่า''' หรือ '''การลงทุนตามมูลค่า''' ({{lang-en|value investing}}) เป็นแนวทาง[[การลงทุน]]ที่ริเริ่มและพัฒนาขึ้นโดย [[เบนจามิน เกรแฮม]] และต่อมาถูกนำมาใช้โดย[[วอเรน บัฟเฟต]] เป็นแนวทางการลงทุนที่เน้นลงทุนในกิจการที่ผู้ลงทุนเชื่อว่ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานโดยการวิเคราะห์มูลค่าทางบัญชีหรือสัดส่วนทางการเงินแบบต่างๆ เช่นมูลค่าหุ้นตามบัญชี (book value) สัดส่วนราคาหุ้นต่อกำไร (price-to-earning ratios) สัดส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชี (price-to-book ratios) หรือสัดส่วนเงินปันผล (dividend yields) อย่างไรก็ตาม คำว่า "มูลค่าพื้นฐาน" นี้ยังถูกตีความในแบบต่างๆและยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในวงวิชาการ
 
==หลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า==