ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพรตพิทยพยัต"

(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.prot.ac.th/ เว็บไซต์โรงเรียนพรตพิทยพยัต]
* [http://www.protsocialhub.com/ ศูนย์กลางชุมชนของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต]
* [http://www.facebook.com/ProtpittayapyatSchoo/ Facebook Protpittayapayat School]
* [http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=13.726462,100.786825&spn=0.004732,0.006866&t=h&z=17&lci=com.panoramio.all,com.youtube.all,org.wikipedia.th,com.google.ugc.c752d13e87c4fbd7/ แผนที่โรงเรียนพรตพิทยพยัต]
440

การแก้ไข