ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอลานสกา"

* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าดีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำโลนทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนทะเลทั้งตำบล
 
== การสาธารณสุข ==
ผู้ใช้นิรนาม