ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ"

เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้
(เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้)
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์มีอยู่หลายวิธีการ แต่ละวิธีการมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ตัวอย่างระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์ที่ได้รับความนิยม เช่น โครงสร้างแบบน้ำตก (Waterfall Model), โครงสร้างแบบก้นหอย (Spiral Model), วิธีการพัฒนาซอฟแวร์แบบคล่องแคล่วว่องไว (Agile Software Development)
 
== ลำดับวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ ==
# '''วางแผนงาน''' เป็นขั้นตอนการการวางแผนงานโดย กำหนดเป้าหมาย กำหนดต้นทุน กำหนดแนวทาง กำหนดระยะเวลา เป็นต้น
# '''วิเคราะห์ความต้องการ''' เป็นขั้นตอนของการค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการนั้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ
35,491

การแก้ไข