ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Incubator|code=nod}}
{{กล่องข้อมูล ภาษา
| name = ภาษาไทยวน (คำเมือง)
| nativename = [[ไฟล์:Lanna-khammeuang.png|50px]] ᨣᩴᩤᨾᩮᩥᩬᨦ
| pronunciation = [kam˧ mɯːaŋ˧] ''กำเมือง''
| familycolor = Tai-Kadai
| states = [[ประเทศไทย|ไทย]] [[ประเทศพม่า|พม่า]] [[ประเทศลาว|ลาว]] [[ประเทศกัมพูชา|กัมพูชา]]
| iso1 = -|iso2=tai|iso3=nod}}
 
'''ภาษาไทยถิ่นเหนือ''' หรือ '''ภาษาล้านนาไทยวน''' หรือ '''คำเมือง''' (คำเมือง:[[:ไฟล์:คำเมือง.png|ᨣᩴᩤᨾᩮᩥᩬᨦ]] ''กำเมือง'') หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า '''ภาษาไทยถิ่นพายัพ'''<ref>[http://rirs3.royin.go.th/wordbrief.html บัญชีอักษรย่อและคำย่อ] ที่ใช้ใน[[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]] จาก[[เว็บไซต์]][[ราชบัณฑิตยสถาน]]</ref> เป็น[[ภาษาถิ่น]]ที่ใช้ในภาคเหนือตอนบน หรือภาษาใน[[อาณาจักรล้านนา]]เดิม มักจะพูดกันมากใน [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]] [[จังหวัดอุตรดิตถ์|อุตรดิตถ์]] [[จังหวัดแพร่|แพร่]] [[จังหวัดน่าน|น่าน]] [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน|แม่ฮ่องสอน]] [[จังหวัดลำพูน|ลำพูน]] [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]] [[จังหวัดพะเยา|พะเยา]] และยังมีการพูดและการผสมภาษากันในบางพื้นที่ของ จังหวัด[[จังหวัดตาก|ตาก]] [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]และ [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]อีกด้วย
 
นอกจากนี้ คำเมืองเป็นภาษาของ[[ไทยวน|คนไทยวน]] ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ใน[[ภาคเหนือ]]ตอนบนของ[[ประเทศไทย]]หรือ[[อาณาจักรล้านนา]] และ [[อาณาจักรโยนก]]ในอดีต ปัจจุบันกล่มคนไท-ยวนได้กระจัดกระจายและมีถิ่นที่อยู่ใน[[จังหวัดสระบุรี]]อีกด้วย
 
ภาษาคำเมืองยังสามารถแบ่งออกเป็นสำเนียงล้านนาตะวันตก (ในจังหวัด[[เชียงใหม่]] [[ลำพูน]] [[แม่ฮ่องสอน]]) และสำเนียงล้านนาตะวันออก (ในจังหวัด[[เชียงราย]] [[พะเยา]] [[ลำปาง]] [[อุตรดิตถ์]] [[แพร่]] [[น่าน]]) ซึ่งจะมีความแตกต่างกันบ้าง คือ สำเนียงล้านนาตะวันออกส่วนใหญ่จะไม่พบสระเอือะ เอือ แต่จะใช้สระเอียะ เอียแทน (มีเสียงเอือะ และเอือเพียงแต่คนต่างถิ่นฟังไม่ออกเอง เนื่องจากเสียงที่ออกมาจะเป๊นเสียงนาสิกใกล้เคียงกับเอียะ เอีย)
 
ส่วนคนในจังหวัดลำพูนมักจะพูดสำเนียง[[เมืองยอง]] เพราะชาว[[ลำพูน]]จำนวนมากสืบเชื้อสายมาจากชาวยองในรัฐฉาน จึงมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์
 
คำเมืองมี[[ไวยากรณ์]]เหมือนกับ[[ภาษาไทย|ภาษาไทยกลาง]]แต่ใช้คำศัพท์ไม่เหมือนกัน แต่เดิมได้ใช้คู่กับ ''[[ตัวเมือง]]'' ซึ่งเป็นตัวอักษรของ[[อาณาจักรล้านนา]]ที่ใช้[[อักษรมอญ]]เป็นต้นแบบ
571

การแก้ไข