ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดแพร่"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
* [http://www.phrae.ru.ac.th/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่]
* [http://phrae.uru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่]
* [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] วิทยาเขตแพร่]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏแพร่]] (โครงการจัดตั้ง)
* [[วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดแพร่]] (โครงการจัดตั้ง)
* [[วิทยาลัยชุมชนแพร่]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏแพร่]] (โครงการจัดตั้ง)
|}
 
571

การแก้ไข