ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟรีดริช เอ็งเงิลส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|influences = |
|influenced = |
|notable_ideas = ผู้ร่วมก่อตั้งเศรษฐศาสตร์สำนักมาร์กซิสกับ คาร์ล มาร์กซ์, วัตถุนิยมเชิงประวัติศาสตร์ , ทฤษฎีสภาวะผิดปกติและการใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องกับคนงาน}}
| signature = Friedrich Engels Signature.svg
}}
 
'''ฟรีดริช เองเกลส์''' ({{lang-en|Friedrich Engels}}) เป็นนักคิดนักเขียนชาวเยอรมัน และนักทฤษฎี[[สังคมนิยมวิทยาศาสตร์]] เป็นเพื่อนร่วมงานและคู่คิดที่ใกล้ชิดของ [[คาร์ล มาร์กซ์]] โดยร่วมกันวางรากฐานของอุดมการณ์[[คอมมิวนิสต์]]และ[[ลัทธิมาร์กซ]] และมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงหลักการของลัทธิมาร์กซว่าด้วย[[วัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์]] <!-- historical materialism --> และ[[วัตถุนิยมวิภาษวิธี]] <!-- dialectical materialism --> ให้ก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปในขบวนการสังคมนิยม
4,215

การแก้ไข