ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพวน"

/* ตัวอย่างคำในภาษาพวน:: ประเพณี-วิถีชีวิต :: ไทยพวนชนชาติไทยพวนวัฒนธรรมไทยพวนบ้านหาดเสี้...
(/* ตัวอย่างคำในภาษาพวน:: ประเพณี-วิถีชีวิต :: ไทยพวนชนชาติไทยพวนวัฒนธรรมไทยพวนบ้านหาดเสี้...)
|1 || ฮัก || ฮัก || รัก
|-
|2 || หัวเจอโหเจอ || หัวใจ || หัวใจ
|-
|3 || เผอ || ใผ || ใคร
|4 || ไปกะเลอ/ไปเก๋อ || ไปใส || ไปไหน
|-
|5 || บ่วงโบ่ง/ช้อน || บ่วง || ช้อน
|-
|6 || เห้อ || ให้ || ให้
ผู้ใช้นิรนาม