ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศฟินแลนด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[ภาพ:Eduskunta1907.jpg|thumb|200px|left|การประชุมรัฐสภาครั้งแรก พ.ศ. 2449]]
 
=== ราชรัฐฟินแลนด์ ภายใต้จักรวรรดิรัสเซีย ===
ในปี[[พ.ศ. 2352]] ในช่วงสงครามระหว่างสวีเดนและรัสเซีย กองทัพของจักรพรรดิ[[อเล็กซานเดอร์ที่ 1]] ก็สามารถยึดดินแดนฟินแลนด์ได้อีกครั้ง ฟินแลนด์ดำรงสถานะเป็น[[ดินแดนปกครองตนเอง]] '''[[ราชรัฐฟินแลนด์]]''' ภายใต้จักรวรรดิรัสเซีย (Grand Duchy of Finland; ภาษาฟินแลนด์: ''Suomen suuriruhtinaskunta''; ภาษาสวีเดน: ''Storfurstendömet Finland''; [[ภาษารัสเซีย]]: ''Великое княжество Финляндское'') จนกระทั่งถึงการประกาศ[[เอกราช]]ในปี[[พ.ศ. 2460]] ในยุคของราชรัฐฟินแลนด์ ภาษาฟินแลนด์ได้รับความสำคัญมากขึ้นในฟินแลนด์ อันเป็นผลมาจากความเคลื่อนไหวของขบวนการ[[ชาตินิยม]] จนกระทั่งได้รับสถานะเดียวกับภาษาสวีเดนใน[[พ.ศ. 2435]] ในปี[[พ.ศ. 2449]] ฟินแลนด์เริ่มมีการให้สิทธิเลือกตั้งอย่างเท่าเทียม (ผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิกันเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ หรือสถานะทางสังคม) โดยฟินแลนด์เป็นชาติแรกในโลก ที่ให้สิทธิทั้งการเลือกตั้งและการลงเลือกตั้งแก่สตรี<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5036602.stm Finland's trailblazing path for women] บีบีซีนิวส์ 1 มิถุนายน 2549 {{en icon}}</ref>
 
[[ภาพ:LimingaSoldier13years.jpg|thumb|100px|right|ทหารเด็กวัยสิบสามปีของฝ่ายขาวในสงครามกลางเมือง]]
=== หลังการประกาศเอกราช ===
[[ภาพ:LimingaSoldier13years.jpg|thumb|100px|right|ทหารเด็กวัยสิบสามปีของฝ่ายขาวในสงครามกลางเมือง]]
 
หลังจาก[[การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917|การปฏิวัติบอลเชวิก]]ในรัสเซียประสบความสำเร็จ รัฐสภาของฟินแลนด์ลงมติเห็นชอบในเรื่องการประกาศเอกราชของฟินแลนด์ ในวันที่ [[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2460]] และรัฐบาล[[บอลเชวิก]]รัสเซีย ยอมรับการประกาศเอกราชในเกือบหนึ่งเดือนถัดมา ซึ่ง[[เยอรมนี]]และชาติ[[สแกนดิเนเวีย]]อื่นๆก็ยอมรับการประกาศเอกราชตามมาในทันที หลังจากการประกาศเอกราช ฟินแลนด์ก็ตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมือง โดยเกิดการต่อสู้ระหว่างฝ่าย"ขาว" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจักรวรรดิเยอรมนี และฝ่าย"แดง" ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย[[บอลเชวิก]] ฝ่ายขาวนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีฐานะค่อนข้างดี มีความเห็นทางการเมืองค่อนไปทางขวา ในขณะที่ฝ่ายแดงส่วนใหญ่ ซึ่งค่อนข้างจะเป็นฝ่ายซ้ายจะเป็นกลุ่มแรงงาน ฝ่ายขาวชนะสงครามนี้ในเวลาต่อมา ก่อตั้งสาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นผลสำเร็จ
67

การแก้ไข