ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดำริ วัฒนสิงหะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==ประวัติการศึกษา==
* รัฐศาสตรบัณฑิต จาก [[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (พ. ศ. 2503)
* พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยมดี) [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ]] (พ.ศ. 2509)
* ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์]] [[ประเทศอังกฤษ]] (C.P.A POST . GRAD.) (พ.ศ. 2514)
67

การแก้ไข