ผลต่างระหว่างรุ่นของ "IEEE 802.11b-1999"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เก็บกวาด}}
{{ต้องการเพิ่มอ้างอิง}}
'''IEEE 802.11b''' เป็น[[มาตรฐาน]][[การสื่อสาร]]ระดับที่สอง (จากทั้งหมด 7 ระดับ) ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง สื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กำหนดโดย[[สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์]] (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. หรือ IEEE) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อที่เป็น[[คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า]]
 
21,657

การแก้ไข