ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบโพรงสมอง"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(หน้าใหม่: '''ระบบโพรงสมอง'''คือกลุ่มของช่องว่างในสมอง ภายในมี[[น้ำหล่อส...)
 
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
'''ระบบโพรงสมอง'''คือกลุ่มของช่องว่างใน[[สมอง]] ภายในมี[[น้ำหล่อสมองไขสันหลัง]] ช่องว่างเหล่านี้เชื่อมต่อกับ[[Central canal of spinal cord|ท่อกลาง]]ของ[[ไขสันหลัง]]
== ส่วนประกอบ ==
ระบบโพรงสมองประกอบด้วยโพรงสมอง 4 อัน ได้แก่
* [[Lateral ventricles|โพรงสมองข้าง]]ด้านซ้ายและขวา
* [[Third ventricle|โพรงสมองที่สาม]]
* [[Fourth ventricleโพรงสมองที่สี่]]
โพรงสมองเหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยช่องเปิดหลายตำแหน่ง อย่างไรก็ดีช่องเปิดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เฉพาะสองอันแรกเท่านั้นที่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของระบบโพรงสมอง
{| class="wikitable"
 
[[en:Ventricular system]]
{{โครงกายวิภาค}}
{{Fourth ventricle}}
{{Mesencephalon}}
{{Diencephalon}}
{{Lateral ventricles}}
[[Categoryหมวดหมู่:Neuroanatomy]]
[[Categoryหมวดหมู่:Central nervous system]]
[[Categoryหมวดหมู่:Cerebrum]]
{{โครงกายวิภาค}}
21,657

การแก้ไข