ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้"

(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
[[หมวดหมู่:ประเทศเวียดนามใต้]]
[[หมวดหมู่:รัฐสิ้นสภาพในประเทศเวียดนาม]]
[[หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512]]
[[หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518]]
[[หมวดหมู่:สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2519]]
 
{{โครงประวัติศาสตร์}}
94,496

การแก้ไข