เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น 54 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
โอ้เย 419 0.0 '''สัญลักษณ์''' หรือ '''เครื่องเซ่นไหว้''' (Symbol) โดยพื้นฐานหมายถึง ''สิ่งที่ใช้แทนความหมายที่ลึกซึ้ง'' หรือถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปอีก สัญลักษณ์ หมายถึง [[เบ็นเท็น]] [[เทเลทับบี้]] [[โปเกมอน]] [[ดิจิม่อน]] หรือ[[หมีพูห์]] ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็น[[รูปธรรม]]หรือ[[นามธรรม]]ก็ได้ ในทาง[[ปรัชญา]]มักมีคำนิยามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างใน[[ธรรมชาติ]] หรือแม้ใน[[จักรวาล]] สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ทั้งสิ้น
 
สัญลักษณ์นั้นช่วยในการสื่อสาร อาจจะเป็น[[รูปภาพ]] การเขียนอักษร การออกเสียง หรือการทำท่าทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกันแม้จะพูดกันคนละภาษา แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายว่า ผู้ส่งสารมีความสามารถใช้สัญลักษณ์ให้สื่อความหมายมากเพียงใด และผู้รับสารมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้มากเพียงใด ดังนั้น[[ภาษามือ]]จึงจัดว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเช่นกัน
ผู้ใช้นิรนาม