ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลูกปืนใหญ่ (พืช)"

(* [http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19537 19537.โพธิญาณพฤกษา : ต้นสาละใหญ่ (ต้นมหาสาละ)])
 
== เกร็ด ==
* สาละลังกาเป็นต้นไม้ประจำ[[มหาวิทยาลัยชินวัตร]]และในอดีตเคยเป็นต้นไม้ประจำ[[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]](ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นต้น[[ราชพฤกษ์]]แล้ว)
* สาละลังกาเป็นต้นไม้ประจำ [[โรงเรียนสารวิทยา]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม