ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:อปท.ที่ตั้งจังหวัด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|list1 = [[เทศบาลนครขอนแก่น|ขอนแก่น]] • [[เทศบาลนครนครราชสีมา|นครราชสีมา]] • [[เทศบาลนครอุดรธานี|อุดรธานี]] • [[เทศบาลนครอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
|group2 = เทศบาลเมือง
|list2 = [[เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]] • [[เทศบาลเมืองชัยภูมิ|ชัยภูมิ]] • [[เทศบาลเมืองนครพนม|นครพนม]] • [[เทศบาลเมืองบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]] • [[เทศบาลเมืองบึงกาฬ|บึงกาฬ]] • [[เทศบาลเมืองมหาสารคาม|มหาสารคาม]] • [[เทศบาลเมืองมุกดาหาร|มุกดาหาร]] • [[เทศบาลเมืองยโสธร|ยโสธร]] • [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]] • [[เทศบาลเมืองเลย|เลย]] • [[เทศบาลเมืองศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]] • [[เทศบาลเมืองสกลนคร|สกลนคร]] • [[เทศบาลเมืองสุรินทร์|สุรินทร์]] • [[เทศบาลเมืองหนองคาย|หนองคาย]] • [[เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู|หนองบัวลำภู]] • [[เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
|group3 = เทศบาลตำบล
|list3 = [[เทศบาลตำบลบึงกาฬ|บึงกาฬ]]
}}
 
715

การแก้ไข