ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ"

(โรบอต เพิ่ม: zh, pt, jv, pl, he, ko, fr, tr, no, it, gl, de, vi, lt, ar, da แก้ไข: bn:ব্যবহারকারী:Anulekha/সিস্টেম বিকাশ জীবন বৃত্ত)
 
== ลำดับวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ ==
# '''การวางแผน (Planning)''' เป็นขั้นตอนการการวางแผนงานโดย กำหนดรูปแบบของซอฟแวร์ ประมาณการต้นทุนในการพัฒนาระบบ กำหนดแนวทางของการพัฒนาระบบ กำหนดระยะเวลา เป็นต้น
# '''การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis)''' เป็นขั้นตอนของการค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการนั้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ
# '''การออกแบบ (Design)''' เป็นขั้นตอนการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของซอฟแวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว
# '''การเขียนโปรแกรม (Development)''' เป็นขั้นตอนการสร้างระบบโดยการเขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจากขั้นตอนที่ผ่านมา
# '''การทดสอบ (Testing)''' เป็นขั้นตอนการนำระบบที่ทำมาทดสอบการใช้งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที่ได้หรือไม่ ซึ่งการทดสอบนี้จะรวมถึงการทดสอบการเชื่อมโยงกับระบบซอฟแวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
# '''การประเมิน''' เป็นขั้นตอนการประเมินว่าระบบที่ผ่านการทดสอบแล้ว เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้หรือไม่
# '''การโอนย้ายข้อมูล (Data Conversion)''' เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลเก่าเข้าระบบใหม่ก่อนการนำระบบไปใช้จริง
# '''การนำไปใช้งานงานจริง (Production)''' เป็นขั้นตอนที่นำระบบที่พัฒนาสำเร็จและผ่านการทดสอบแล้วไปใช้งาน โดยทำการติดตั้ง และสอนวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้
# '''การให้ความช่วยเหลือ (Support)''' เป็นขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใช้ เมื่อพบปัญหา โดยหากปัญหาที่เกิดไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องทำการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ก็จะเริ่มวนไปที่ขั้นตอนแรกใหม่
 
[[หมวดหมู่:กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์]]
21,657

การแก้ไข