ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 40"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อน 2 การแก้ไขของ Special:Contributions/171.99.226.137.ด้วยสจห.)
'''[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]''' เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ
[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]] ประธาน[[สภานโยบายแห่งชาติ]] เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม